IdejaX — 
Online prijava za natjecanje

Ovdje možete prijaviti vaš projekt kako bi konkurirao za nagradu X. Ako prijavljujete više projekata, za svaki morate ispuniti zasebnu prijavu. Kako bi prijava bila ispravna i potpuna, bitno je ispuniti sve tražene rubrike. Unose možete mijenjati ili brisati sve dok ne kliknete PRIJAVI PROJEKT na dnu stranice.

U tom trenutku vaša prijava smatrat će se predanom u točnom obliku i ne može se više mijenjati. Po primitku prijave, primit ćete e-poštom ponudu za plaćanje po kojoj u zadanim rokovima treba izvršiti uplatu. Ako uplata nije primljena na vrijeme, projekt se neće moći natjecati.

Kako se prijaviti?

Kako se prijaviti?

Osnovni podaci

Ispunite osnovne podatke
o vašem projektu

Upload materijala

Uploadajte vaše
kreativne projekte:

Videosažetak u trajanju najviše 3 minute (.mp4, min. rezolucija 1280 x 720, veličine do 170 MB) ili .pdf

Glavni vizual kampanje u .jpg/.jpeg (preporučeno A4) min. rezolucije 300dpi do 5MB veličine

Podaci o kupcu

Ispunite kontakt obrazac
s podacima o kupcu

Osnovni podaci o Vašem projektu:

Kontakt podaci prijavitelja

Individualna priznanja

Individualna priznanja pojedincima najviše zaslužnim za uspjeh projekta (min 1, max 20):

Upload datoteka

Upload videosažetka ili PDF kreativnog materijala i glavnog vizuala: